Komisja do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych w zakresie radioterapii onkologicznej


Przewodniczący
Prof. dr hab. n. med. Marian Reinfuss,
Konsultant Krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej
Centrum Onkologii – Instytut
Oddział w Krakowie
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków
tel. 0-12 423-10-31

Członkowie
1. Dr Wojciech Bulski
2. Dr n fiz. Edward Byrski
3. Prof. dr hab. n .med. Jacek Fijuth
4. Prof. dr hab. n. med. Bogdan Gliński
5. Dr hab. n .med. Marek Janiak
6. Prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem
7. Dr hab. Andrzej Kawecki
8. Dr Paweł Kukołowicz
9. Dr Mirosław Lewocki
10. Prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski
11. Prof. dr hab. n. fiz. Julian Malicki
12. Prof. dr hab. Maria Mazurkiewicz
13. Dr med. Sergiusz Nawrocki
14. Dr hab. Krzysztof Składowski
15. Dr hab. Krzysztof Ślosarek
16. Prof. dr hab. Michał Waligórski


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.