Komisja do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych w zakresie radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej


Przewodniczący
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki
Konsultant Krajowy w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
Zakład Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej CMKP
Ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa
Tel/fax. 22 508-15-60

Członkowie
1. Dr Edward Araszkiewicz
2. Dr hab. n. med. Jan Baron
3. Dr Janusz Dębski
4. Prof. Andrzej Drop
5. Dr med. Jerzy Garcarek
6. Dr Joanna Gibińska
7. Dr Jacek Heciak
8. Mjr mgr inż. Jarosław Jaźwiński
9. Dr Ewa Kluczewska
10. Mgr inż. Ryszard Kowski
11. Mgr inż. Jerzy Kuźnicki
12. Prof. Władysław Lasek
13. Techn. Krzysztof Lewandowski
14. Doc. dr hab. n .med. Urszula Łebkowska
15. Prof. Krzysztof Moroń
16. Prof. Bogdan Pawlak
17. Techn. Grażyna Penza
18. Dr Maciej Perek
19. Doc. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska
20. Dr Antoni Samojedny
21. Prof. dr hab. Marek Sąsiadek
22. Prof. Anna Staniszewska
23. Dr Elżbieta Stefanowicz
24. Prof. dr hab. n .med. Lludomir Stefańczyk
25. Dr med. Andrzej Sznajder
26. Dr med. Jan Świątkowski
27. Dr Tomasz Tereszczyk
28. Dr hab. n. med. Andrzej Urbanik
29. Prof. dr hab. n .med. Anna Walecka
30. Dr Adam Zapaśnik
31. Dr Sylwia Zielińska-Dąbrowska


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.