Komisja do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych w zakresie medycyny nuklearnej


Przewodniczący
Prof. dr hab. n. med. Leszek Królicki
Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny nuklearnej
Zakład Medycyny Nuklearnej CSK WUM
ul. Banacha 1 A
02-097 Warszawa
tel. 22 599-22-70, fax. 22 599-11-70
tel./fax. 22 326-59-70, 22 326-58-01

Członkowie
1. Kpt. lek Marek Bilski
2. Dr med. Tadeusz Budlewski
3. Dr med. Witold Cholewiński
4. Dr med. Beata Chrapko
5. Mgr Aleksandra Etmańska
6. Mgr Kamil Gorczewski
7. Dr hab. n. med. Alicja Hubalewska – Dydejczyk
8. Prof. dr hab. n. med. Izabela Kozłowicz – Gudzińska
9. Prof. dr hab. n. med. Jacek Kuśmierek
10. Dr med. Bogdan Małkowski
11. Dr Joanna Pawlus
12. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Sowiński
13. Dr Anna Teresińska
14. Prof. Marta Wasilewska – Radwańska
15. Dr med. Zbigniew Wygoda
16. Mgr Anna Wyszomirska


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.