Komitet do spraw wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014


Przewodniczący
Michał Kępowicz – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia;

Wiceprzewodniczący
Agnieszka Kister – Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia;

Sekretarz
przedstawiciel Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia bez prawa głosu, wyznaczony przez Przewodniczącego;

Członkowie:
a) Jerzy Bójko – Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia,
b) dr Bartosz Grucza – pracownik Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
c) Agata Teresa Horanin-Bawor – Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia,
d) dr Jerzy Hennig - Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w ochronie ZdrowiaPowołany zarządzeniem: DZ. URZ. Min. Zdr. 2012.92 z późn. zm.
Zmieniony zarządzeniem: DZ. URZ. Min. Zdr. 2013.34

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.