Komitet Audytu dla działu administracji rządowej - zdrowie


przewodniczący:
Pan Cezary Rzemek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;

członkowie niezależni:
a) Pani Mirosława Boryczka,
b) Pan Dariusz KidajPowołany zarządzeniem Dz.Urz.MZ.10.5.34
Zmieniony zarządzeniem DZ. URZ. Min. Zdr. 2012.33

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.