Zespoł do spraw opracowania zmian w zakresie organizacji funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego


Przewodniczący Zespołu
Sylwia Lis - Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego
w Ministerstwie Zdrowia;

Zastępca Przewodniczącego Zespołu
Anna Motylewicz-Magda - Dyrektor Gabinetu Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia;

Sekretarz Zespołu
przedstawiciel Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia;

członkowie
1) przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia:
a) Izabela Trojanowska - Dyrektor Departamentu Spraw Świadczeniobiorców,
b) Damian Jakubik - p.o. Dyrektora Biura Prawnego,
c) Dariusz Dziełak - Zastępca Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej,
d) Andrzej Strug - Dyrektor Departamentu Informatyki;
2) przedstawiciele Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia:
a) Anatol Gołab - Zastępca Dyrektora Departamentu,
b) Tomasz Pawlega - Zastępca Dyrektora Departamentu,
c) Katarzyna Makowiecka – Główny Specjalista,
d) Rafał Bułanowski - Główny Specjalista,
e) Michał Misiura - Starszy Specjalista;
3) przedstawiciel Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;
4) dwóch przedstawicieli Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia.Powołany zarządzeniem: Dz.Urz.MZ.2012.84

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.