Zespół do przygotowania opracowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i realizacji tych umów przez świadczeniodawców w wybranych zakresach świadczeń


Przewodniczący Zespołu
Sylwia Lis, Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia

Zastępca Przewodniczacego Zespołu
dr Tadeusz Jedrzejczyk, Zastepca Dyrektora Naczelnego do Spraw Medycznych, Gdanski Uniwersytet Medyczny

Sekretarz Zespołu
przedstawiciel Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia

pozostali członkowie
1) trzech przedstawicieli Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego:
- dr n. med. Krzysztof Chlebus,
- dr n. med. Piotr Łuczkiewicz,
- dr n. med. Urszula Stodolska-Koberda,
2) dyrektor Biura Swiatowej Organizacji Zdrowia w Polsce,
3) trzech przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia,
4) dwóch przedstawicieli Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia.Powołany zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do przygotowania opracowania dotyczacego zawierania umów o udzielanie świadczen opieki zdrowotnej i realizacji tych umów przez swiadczeniodawców w wybranych zakresach świadczeń
Dz.Urz.MZ.2012.55

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.