Zespół do Spraw Zakażeń HCV


Przewodniczący
Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego;

Zastępca Przewodniczącego
Przewodniczący Polskiej Grupy Ekspertów HCV;

Sekretarz
przedstawiciel Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia;

pozostali członkowie:
a) Dyrektor Instytutu Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych Akademii Medycznej w Warszawie,
b) Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych,
c) Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej w Poznaniu,
d) Kierownik Pracowni Patofizjologii Komórki w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Kossakowskiego w Warszawie,
e) Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,
f) Konsultant Krajowy w dziedzinie epidemiologii.”;Powołany Zarządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do Spraw Zakażeń HCV
Dz.Urz.MZ.05.19.107 z późń. zm.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.