Zespół do spraw opiniowania wniosków zakupowych złożonych przez jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Zdrowia do objęcia finansowaniem z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie w danym roku budżetowym


Przewodniczący Zespołu
Dyrektor Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji.

członkowie zespołu:
1) Przedstawiciel Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji,
2) Przedstawiciel Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia,
3) Przedstawiciel Departamentu Polityki Zdrowotnej,
4) Przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
5) Przedstawiciel Departamentu Funduszy Europejskich,
6) Przedstawiciel Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg,
7) Przedstawiciel Departamentu Zdrowia PublicznegoPowołany Zarządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania wniosków zakupowych złożonych przez jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Zdrowia do objęcia finansowaniem z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie w danym roku budżetowym
Dz.Urz.MZ.08.03.14


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.