Zespół do spraw Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie oraz implementacji przepisów dyrektyw 2004/23/WE, 2006/17/WE i 2006/86/WE dotyczących bezpieczeństwa i jakości w zakresie pobierania, przechowywania i udostępniania komórek rozrodczych, gonad, tkanek zarodkowych i płodowych oraz narządów rozrodczych lub ich części


Przewodniczący – Pan Adam Fronczak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;

I Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Pan Prof. dr hab. Maciej Kurpisz – Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk;

II Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Pan dr hab. Roman Danielewicz – Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

Sekretarz Zespołu – Pan Stefan Pechciński – Departament Polityki Zdrowotnej;

członkowie
a) Pan Prof. dr hab. Jacek Hołówka – Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego,
b) Pan dr hab. Artur Kamiński – Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek,
c) Pan Prof. dr hab. Janusz Komender – Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
d) Pan Prof. dr hab. Leszek Kubicki – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie,
e) Pan Prof. dr hab. Waldemar Kuczyński – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
f) Pan Prof. dr hab. Wiesław Lang – Katedra Teorii Prawa i Państwa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
g) Pan Prof. dr hab. Paweł Łuków – Zakład Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego,
h) Pan Prof. dr hab. Zbigniew Szawarski – Zakład Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego,
i) Pan Prof. dr hab. Sławomir Wołczyński – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
j) Pani Prof. dr hab. Eleonora Zielińska – Instytut Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
k) Pani Agnieszka Strzemieczna – Departament Polityki Zdrowotnej,
l) przedstawiciel Departament Prawnego,
m) przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego,
n) przedstawiciel Departamentu Matki i Dziecka,
o) przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
p) przedstawiciel Departamentu Współpracy Międzynarodowej.Powołany zarządzeniem: Dz.Urz.MZ.09.10.45

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.