Zespół do spraw gerontologii


Przewodniczący
prof. dr hab. Barbara Bień, Kierownik Kliniki Geriatrii Akademii Medycznej w Białymstoku;

Zastępca Przewodniczącego
mgr Monika Przygucka, radca ministra w Departamencie Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;

Sekretarz
mgr Anna Pietruszka, przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;

Pozostali członkowie
a) prof. dr hab. Piotr Błędowski, prezes Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego,
b) dr n. med. Katarzyna Broczek, przedstawiciel Kliniki Geriatrii w Warszawie,
c) dr n. med. Jarosław Derejczyk, przedstawiciel Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach, konsultant województwa śląskiego do spraw geriatrii,
d) prof. dr hab.med. Tomasz Grodzicki, konsultant krajowy do spraw geriatrii,
e) prof. dr hab. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska, kierownik Katedry i Kliniki Geriatrii Collegium Medicum w Toruniu,
f) dr n. med. Alicja Klich-Rączka, przedstawiciel Kliniki Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
g) dr n. med. Janina Kokoszka-Paszkot, zastępca ordynatora Oddziału Geriatrii Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach,
h) prof. dr hab. med. Tomasz Kostka, kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
i) dr n. med. Zbigniew Machaj, kierownik Zakładu Gerontologii Akademii Medycznej we Wrocławiu,
j) dr n. med. Katarzyna Szczerbińska, przedstawiciel Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
k) prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, prezes Collegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce,
l) dr Michał Sobolewski, radca ministra, przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.→ powołany zarządzeniem Ministra Zdrowia ( Dz.Urz.MZ.08.13.87)
→ zmieniony zarządzeniem Ministra Zdrowia ( DZ. URZ. Min. Zdr. 2012.75)

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.