Polska delegacja pod przewodnictwem wiceministra Krzysztofa Chlebusa weźmie udział w konferencji wysokiego szczebla na temat e-zdrowia w dniach 13 – 15 maja 2013 r. w Dublinie (Irlandia)


MINISTERSTWO ZDROWIA
RZECZNIK PRASOWY

Warszawa, 13 maja 2013 r.KOMUNIKAT

Polska delegacja pod przewodnictwem wiceministra Krzysztofa Chlebusa
weźmie udział w konferencji wysokiego szczebla na temat e-zdrowia
w dniach 13 – 15 maja 2013 r. w Dublinie (Irlandia)


W dniach 13 – 15 maja w Dublinie odbędzie się konferencja wysokiego szczebla na temat e-zdrowia. Polskiej delegacji będzie przewodniczył podsekretarz stanu Krzysztof Chlebus.

Od 2003 r. konferencja jest współorganizowana przez Komisję Europejską oraz państwo, które aktualnie sprawuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Cykl spotkań ma na celu rozszerzanie współpracy państw członkowskich UE w obszarze rozwoju innowacyjnych rozwiązań dotyczących e-zdrowia. Zmierzają one do doskonalenia europejskich systemów zdrowotnych oraz zwiększenia dostępności i jakości usług medycznych dla pacjentów. Wiceminister Krzysztof Chlebus jest przedstawicielem Polski w sieci e-zdrowia, którą ustanowiono na mocy dyrektywy o prawach pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej. W trakcie konferencji, we wtorek 14 maja, odbędzie się cykliczne spotkanie tej sieci.

/-/Krzysztof Bąk
Rzecznik Prasowy© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.