LISTA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY AKREDYTACYJNEJ


LISTA KANDYDATÓW
NA CZŁONKÓW RADY AKREDYTACYJNEJ


Na podstawie § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie Rady Akredytacyjnej (Dz.U. Nr 130, poz. 1074) Minister Zdrowia przedstawia do zaopiniowania listę kandydatów na członków Rady Akredytacyjnej, zgłoszonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418, z późn. zm.).

Opinie na temat kandydatów należy zgłaszać na piśmie w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia,
Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
ul. Miodowa 15, 00 – 952 Warszawa.dr n. med. Adam Borowicz
inż. Jan Czeczot
gen. bryg. lek. med. Piotr Dzięgielewski
dr n. med. Irena Walecka-Herniczek
mgr Małgorzata Kowańska
dr n. med. Jerzy Kulikowski
dr n. med. Wojciech Marquardt
prof. dr hab. Rafał Niżankowski
dr n. med. Krystian Oleszczyk
dr hab. n. med. Mirosława Jadwiga Pietruczuk
dr n. med. Tomasz Jerzy Stefaniak
lek. med. Jan Wolańczyk

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.