Co to jest POChP?Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest nową nazwą lączącą dwie od dawna dobrze znane choroby - przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedmę płuc. Przez wiele lat jedynym objawem choroby jest poranny kaszel. W późnym okresie choroby pojawiaja się duszność podczas wysiłku, czyli brak tchu (zadyszka) podczas wchodzenia na schody, biegu lub innego dużego wysiłku.

Kaszel jest objawem przewlekłego zapalenia oskrzeli, a duszność oznacza, że rozwinęła się również rozedma. Obie choroby połączono jedną nazwą ponieważ często występują razem i powodem obydwu jest palenie tytoniu. Dym tytoniowy wywołuje zapalenie oskrzeli oraz niszczy bardzo delikatne części płuca (pęcherzyki płucne) czyli powoduje rozedmę.

Choroba przez wiele lat jest nieodczuwana ponieważ jedyny objaw - kaszel -jest przez palacza papierosów lekceważony. Drugi objaw - duszność podczas wysiłku - który skłania chorego do szukania pomocy lekarskiej jest objawem późnym. Pojawienie się duszności oznacza, że ponad połowa płuc została już nieodwracalnie zniszczona. Nie wolno czekać aż pojawi się ten groźny objaw.

Chorobę można rozpoznać w okresie kiedy jedynym objawem jest kaszel. Służy temu badanie spirometryczne. Wszyscy palacze tytoniu, którzy ukończyli 40 lat powinni wykonać badanie spirometryczne, aby sprawdzić czy nie są chorzy na POChP.

POChP jest chorobą częstą. Badania epidemiologiczne przeprowadzone w Polsce wskazują, że na POChP choruje około 10% Polaków, którzy ukończyli 30 lat, to znaczy około 2 milionów osób. POChP jest najczęstszą przewlekłą chorobą płuc prowadzącą do inwalidztwa chorobowego w Polsce.

POChP jest częstą przyczyną hospitalizacji stanowiąc 3,8% wszystkich przyjęć do szpitala i 25% przyjęć spowodowanych chorobami układu oddychania. Na POChP umiera w Polsce ponad 14 000 osób rocznie. Jest to czwarta z kolei główna przyczyna zgonu, po chorobach serca i naczyń, nowotworach oraz urazach i innych gwałtownych przyczynach zgonu. Podobnie dzieje się w większości rozwiniętych krajów świata. POChP powoduje w Polsce więcej zgonów rocznie niż choroby przewodu pokarmowego i wątroby łącznie.

Wydatki na leczenie chorych na POChP oraz koszty pośrednie (utrata produktywności, renty inwalidzkie, domy opieki) są znaczne. W USA, w 1997 roku, koszty bezpośrednie i pośrednie POChP wyniosły 24 miliardy dolarów co stanowiło 1,8% wszystkich wydatków na zdrowie. Koszty leczenia jednego chorego na POChP w USA wynoszą 1,5 tysiąca dolarów rocznie. W Wielkiej Brytanii wydatki w 1995 roku na jednego chorego na POChP wyniosły 781 funtów a na chorego na astmę 280 funtów.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.