Informacja o wymogach kwalifikacyjnych dotyczących osób wykonujących dany medyczny zawód regulowany oraz o wykształceniu niezbędnym do jego wykonywania


Informacja o wymogach kwalifikacyjnych dotyczących osób wykonujących dany medyczny zawód regulowany oraz o wykształceniu niezbędnym do jego wykonywania


Wzór wniosku o uznanie kwalifikacji do wykonywania medycznego zawodu regulowanego
link do strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.