Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom stwarzającym zagrożenie umieszczonym w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dysocjalnym


MZ-ZP-P-27985-10/MM/13


Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 18 grudnia 2013 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
14 dni od dnia otrzymania projektu

Uwagi prosimy przesyłać na adres
m.machura@mz.gov.plProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom stwarzającym zagrożenie umieszczonym w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dysocjalnym

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.