Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych


25.11.2013r. Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu

GIF-P-L-0210/5-9/MZ/13GIF-P-L-0210/5-6/MZ/13Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 29 października 2013 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 12 listopada 2013 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
maciej.ziolkowski@gif.gov.plProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.