Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego


24.06.2013 r. Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu




Pismo MZ-OZG-70-31131-9/EK/13

Pismo MZ-OZG-70-31131-10/EK/13


Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 18 kwietnia 2013 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 9 maja 2013 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
e.leszynska@mz.gov.pl



Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.