Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.