Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty


05.03.2013r. Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu
GIF-P-L-0210/1-9/MZ/13


Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 13 lutego 2013 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 27 lutego 2013 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
maciej.ziolkowski@gif.gov.plProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.