Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kontroli seryjnej wstępnej


28.01.2013r. Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu

GIF-P-L-0210/3-15/MZ/12


Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 14 stycznia 2013 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 21 stycznia 2013 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
maciej.ziolkowski@gif.gov.plProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kontroli seryjnej wstępnej


Wcześniejsze wersje projektu
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kontroli seryjnej wstępnej
wersja z dnia 23 listopada 2012 r. oraz z dnia 12 października 2013 roku

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.