Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych


08.01.2013r. Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu
Pismo MZ-OZZ-50-27965-9/EM/12


Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 14 grudnia 2012 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 24 grudnia 2012 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
e.mianowska@mz.gov.plProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.