Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami


1. Rządowe Centrum Legislacji

2. Ministerstwo Finansów

3. Narodowy Fundusz Zdrowia

4. Rzecznik Praw Pacjenta

5. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia ]

6. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II
w Grodzisku Mazowieckim

7. Komisja ds. norm

8. Medicam Szpital Specjalistyczny

9. Ośrodek Leczenia Odwykowego Woskowice Małe nr 15

10. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Gdynia

11. Stowarzyszenie Szpitali Małopolski - Sucha Beskidzka

12. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Stalowa Wola

13. Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

14. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

15. Małopolski Związek Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

16. Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego

17. Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

18. Krajowy Konsultant w dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
Olsztyn

19. e-mail z dnia 5 listopada 2012 r.

20. e-mail z dnia 13 listopada 2012 r.

21. e-mail z dnia 24 października 2012 r.

22. e-mail z dnia 11 listopada 2012 r.

23. e-mail z dnia 10 listopada 2012 r.

24. e-mail z dnia 11 listopada 2012 r.

25. e-mail z dnia 11 listopada 2012 r.

26. Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.

27. e-mail z dnia 5 listopada 2012 r.

28. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek

29. Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych

30. Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego - dr n. med. Anna Koper

31. Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Kontraktowych

32. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

33. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

34. NSZZ Solidarność Sekretariat Ochrony Zdrowia

35. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

36. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

37. Pracodawcy RP

38. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

39. Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Gorzycach

40. Naczelna Izba Lekarska

41. pismo pielęgniarki anestezjologicznej

42. Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej Oddział IV Centralny

43. Naczelna Izba Lekarska

44. Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego
w Grudziądzu

45. Szpital Marynarki Wojennej
w Gdańsku

46. Związek Powiatów Polskich

47. Związek Województw RP

48. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie

49. Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologicznego i Położniczego - mgr Leokadia Jędrzejewska

50. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Łomża

51. Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego U.M.
w Poznaniu

52. e-mail z dnia 23 listopada 2012 r.

53. e-mail z dnia 5 listopada 2012 r.

54. e-mail z dnia 5 listopada 2012 r.

55. e-mail z dnia 6 listopada 2012 r.

56. Wojewódzki Szpital Zespolony
w Elblągu

57. Świętokrzyskie Centrum Onkologii
w Kielcach

58. e-mail 31 października 2012

59. e-mail 25 października 2012]r

60. e-mail z 5 listopada 2012

61. e-mail z 5 listopada 2012

62. e-mail z 5 listopada 2012

63. e-mail z dnia 12 listopada 2012

64. e-mail z dnia 12 listopada 2012

65. e-mail z dnia 8 listopada 2012

66. e-mail z dnia 7 listopada 2012

67. e-mail z dnia 8 listopada 2012

68. e-mail z 5 listopada 2012

69. e-mail z dnia 5 listopada 2012

70. Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej

71. Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiochirurgii

72. pismo z dnia 30 listopada 2012

73. Konsultant Krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

74. Konsultant Krajowy w dziedzinie nefrologii

75. e-mail 23 listopada 2012

76. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia

77. Porozumienie Zielonogórskie

78. e-mail z dnia 23 listopada 2012

79. Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan

80. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Bloku Operacyjnego, Anestezjologii i Intensywnej Terapii

81. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

82. SP ZOZ Przychodnia Leczenia Uzależnień
Starogard Gdański

83. Komisja do spraw Pielęgniarstwa Operacyjnego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Gdańsku

84. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień

85. Konsultant Krajowy w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej

86. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny SP ZOZ
w Krynicy Zdrój

87. Wielkopolski Związek Szpitali Powiatowych

88. Zarząd Powiatu Gorlickiego

89. Konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa

90. Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej "Patronka" Sp. z o.o

91. Towarzystwo Pielęgniarek i Położnych Operacyjnych

92. - e-mail z dnia 4 listopada 2012 r.

93. e-mail z dnia 3 listopada 2012 r.

94. e-mail z dnia 3 listopada 2012 r.

95. e-mail z dnia 3 listopada 2012 r.

96. pismo magister pielęgniarstwa

97. e-mail z dnia 3 listopada 2012 r.

98. e-mail z dnia 4 listopada 2012 r.

99. e-mail z dnia 4 listopada 2012 r.

100. e-mail z dnia 4 listopada 2012 r.

101. e-mail z dnia 3 listopada 2012 r.

102. e-mail z dnia 3 listopada 2012 r.

103. Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
w Krakowie

104. Koordynator Pielęgniarek Operacyjnych Szpital Wojewódzki
w Toruniu

105. e-mail z dnia 2 listopada 2012 r.

106. e-mail z dnia 2 listopada 2012 r.

107. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ
w Słupsku

108. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
we Włocławku

109. e-mail z dnia 1 listopada 2012 r.

110. e-mail z dnia 25 października 2012 r.

111. e-mail z dnia 29 października 2012 r.

112. e-mail z dnia 12 listopada 2012 r.

113. e-mail z dnia 15 listopada 2012 r.

114. e-mail z dnia 16 listopada 2012 r.

115. e-mail z dnia 17 listopada 2012 r.

116. e-mail z dnia 18 listopada 2012 r.

117. e-mail z dnia 19 listopada 2012 r.

118. e-mail z dnia 19 listopada 2012 r.

119. e-mail z dnia 19 listopada 2012 r.

120. e-mail z dnia 19 listopada 2012 r.

121. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

122. Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa psychiatrycznego

123. Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

124. Filia Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień Ośrodek Psychoterapii

125. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego

126. Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

127. Śląski Związek Gmin i Powiatów

128. Związek Pracodawców Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień

129. Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Ratunkowego

130. Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii

131. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
w Lublinie
132. Konsultant Krajowy ds. Neurologii

133. e-mail z dnia 25 listopada 2012

134. e-mail z dnia 22 listopada 2012

135. e-mail z dnia 22 listopada 2012

136. e-mail z dnia 22 listopada 2012

137. e-mail z dnia 22 listopada 2012

138. e-mail z dnia 22 listopada 2012

139. e-mail z dnia 22 listopada 2012


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.