Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami


06.12.2012r. Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu
- Pismo nr MZ-PP-0201-3184-40/KW/12

- Pismo nr MZ-PP-0201-3184-41/KW/12


Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 19 października 2012 roku

Termin zgłaszania uwag upływa (uzgodnienia międzyresortowe)
5 listopada 2012 roku

Termin zgłaszania uwag upływa (konsultacje społeczne)
23 listopada 2012 roku


Uwagi prosimy przesyłać na adres
k.witczak@mz.gov.pl
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.