Uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.