Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowychPrzekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 sieprnia 2010 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 17 września 2010 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
sekretariat.pr@gis.gov.pl
lub na adres
Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
Warszawa 00-238,
ul. Długa 38/40Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych

cz. 1 projektu

cz. 2 projektu

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.