Załącznik


Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 2 kwietnia 2010 r.WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA ZDROWIA


1) Agencja Oceny Technologii Medycznych w Warszawie;
2) Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;
3) Bank Tkanek Oka w Warszawie;
4) Biuro do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia w Warszawie;
5) Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli;
6) Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi;
7) Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie;
8) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi;
9) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie;
10) Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie;
11) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie;
12) Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie;
13) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie;
14) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie;
15) Dom Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie;
16) Dom Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie;
17) Gdański Uniwersytet Medyczny;
18) Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie;
19) Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi;
20) Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie;
21) Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie;
22) Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie;
23) Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie;
24) Instytut Matki i Dziecka w Warszawie;
25) Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi;
26) Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu;
27) Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie;
28) Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie;
29) Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;
30) Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie;
31) Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie;
32) Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie;
33) Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie;
34) Krajowe Centrum do Spraw AIDS w Warszawie;
35) Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi;
36) Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie;
37) Narodowe Centrum Krwi w Warszawie;
38) Narodowy Fundusz Zdrowia w Warszawie;
39) Narodowy Instytut Leków w Warszawie;
40) Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie;
41) Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku;
42) Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny w Karczewie;
43) Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie;
44) Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie;
45) Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie;
46) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku;
47) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy;
48) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku;
49) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu;
50) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach;
51) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach;
52) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie;
53) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie;
54) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi;
55) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie;
56) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu;
57) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu;
58) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu;
59) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu;
60) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie;
61) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku;
62) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie;
63) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu;
64) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie;
65) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu;
66) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze;
67) Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu;
68) Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach;
69) Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim;
70) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie;
71) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe” w Warszawie;
72) Samodzielny Publiczny Zakład Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie;
73) Samodzielny Publiczny Zakład Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu;
74) Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy-Zdroju Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej;
75) Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;
76) Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu;
77) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie1);
78) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;
79) Uniwersytet Medyczny w Lublinie;
80) Uniwersytet Medyczny w Łodzi2);
81) Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
82) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu3);
83) Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie;
84) Warszawski Uniwersytet Medyczny;
85) Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie.


1)W zakresie określonym w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o włączeniu Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie do Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Dz. U. Nr 44, poz. 200 oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1115).
2) W zakresie określonym w art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Dz. U. Nr 141, poz. 1184).
3) W zakresie określonym w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o włączeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2414).

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.