Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością


21.12.2009r. Uwagi i propozycje zgłoszone do projektuPismo nr MZ-PLE-462-8709-29
Pismo nr DKRM-142-635(2)/09

Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 września 2009 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
17 września 2009 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
dep-pl@mz.gov.pl


Projekt z dnia 02.09.2009 r.Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością
format *pdf
format *rtf© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.