Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną niezwierzęcego pochodzenia


30.11.2008 Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu w trakcie uzgodnień zewnętrznych

Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 30 września 2008 r.

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 29 października 2008 r.
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną niezwierzęcego pochodzenia© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.