Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć
tekst rozporządzenia podpisany przez Ministra Zdrowia
(Dz.U.06.161.1143)→ opublikowane 8 września 2006 rokuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia ww sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do ich zgłaszania
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 3 marca 2006 roku

Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu rozporządzenia

Zestawienie uwag zgłoszone do projektu


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.