Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
tekst rozporządzenia podpisany przez Ministra Zdrowia
Dz.U.13.1386 → z dnia 27 listopada 2013 r.Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenie uzależnień
wersja przekazana do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 lipca 2013 roku

Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.