Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r.
w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
tekst rozporządzenia podpisany przez Ministra Zdrowia
Dz.U.13.26 → z dnia 8 stycznia 2013 r.Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
wersja przekazana do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 13 grudnia 2011 roku

Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.