Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich


Rozporządzenie Ministra Zdrowia dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich
tekst rozporządzenia podpisany przez Ministra Zdrowia
Dz.U.12.1506 → z dnia 28 grudnia 2012 r.Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich
wersja przekazana do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 4 grudnia 2012 roku


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.