Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów prowadzących bazy danych w zakresie ochrony zdrowia


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów prowadzących bazy danych w zakresie ochrony zdrowia
tekst rozporządzenia podpisany przez Ministra Zdrowia
Dz.U.12.1458 → z dnia 27 grudnia 2012 r.Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów prowadzących bazy danych w zakresie ochrony zdrowia
wersja przekazana do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 maja 2012 roku

Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.