Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
tekst rozporządzenia podpisany przez Ministra Zdrowia
Dz.U.12.24 → z dnia 10 stycznia 2011 rProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
wersja przekazana do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 16 września 2011 roku


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.