Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leczenia substytucyjnego


17.05.2013r. Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu


Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 listopada 2011 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 30 listopada 2011 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
m.sztyk@mz.gov.pl
lub k.sekowski@mz.gov.pl]Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leczenia substytucyjnego

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.