Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
tekst rozporządzenia podpisany przez Ministra Zdrowia
Dz.U.11.244.1458 → z dnia 15 listopada 2011 r.Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
wersja przekazana do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 lipca 2011 roku


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.