Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznychPrzekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 sierpnia 2011 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 18 sierpnia 2011 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
wykazy-uwagi@mz.gov.plProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.