Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody na wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody na wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej
tekst rozporządzenia podpisany przez Ministra Zdrowia
Dz.U.11.144.863 → z dnia 13 lipca 2011 r.Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody na wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej
wersja przekazana do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 5 maja 2011 roku


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.