Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody na wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanejPrzekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 5 maja 2011 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 16 maja 2011 r.

Uwagi należy przesyłać na adres
ziolkowska@gif.gov.plProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody na wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.