Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
tekst rozporządzenia podpisany przez Ministra Zdrowia
Dz.U.11.80.436 → z dnia 15 kwietnia 2011 r.Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowiaw sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
wersja przekazana do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 27 lipca 2010 roku


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.