Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
tekst rozporządzenia podpisany przez Ministra ZdrowiaProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków korzystania ze środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
wersja przekazana do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 15 lutego 2010 roku


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.