Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnieńPrzekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 27 sierpnia 2010 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 6 września 2010 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
k.sekowski@mz.gov.pl
lub
a.jasinska@mz.gov.plProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.