Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do obrotu i stosowania w żywności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonych substancji dodatkowych


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do obrotu i stosowania w żywności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonych substancji dodatkowych
tekst rozporządzenia podpisany przez Ministra Zdrowia
Dz.U.10.153.1032 → z dnia 23 sierpnia 2010 r.Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do obrotu i stosowania w żywności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonych substancji dodatkowych
wersja przekazana do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 13 stycznia 2010 roku


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.