Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badania czytelności ulotki


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie badania czytelności ulotki
tekst rozporządzenia podpisany przez Ministra Zdrowia
Dz.U.10.84.551→ z dnia 18 maja 2010 r.Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badania czytelności ulotki
wersja przekazana do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 22 czerwca 2009 r.


Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.