Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczególnych wymagań higienicznych w zakresie transportu morskiego luzem cukru, olejów płynnych i tłuszczówPrzekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 25 marca 2010 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 8 kwietnia 2010 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
inspektorat@gis.gov.plProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczególnych wymagań higienicznych w zakresie transportu morskiego luzem cukru, olejów płynnych i tłuszczów

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.