Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu działania ośrodków kwalifikujących do przeszczepienia oraz sposobu kwalifikacji potencjalnego biorcy


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie sposobu działania ośrodków kwalifikujących do przeszczepienia oraz sposobu kwalifikacji potencjalnego biorcy
tekst rozporządzenia podpisany przez Ministra Zdrowia
Dz.U.10.54.331→ z dnia 6 kwietnia 2010 r.Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu działania ośrodków kwalifikujących do przeszczepienia oraz sposobu kwalifikacji potencjalnego biorcy
wersja przekazana do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 22 października 2009 roku

Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.