Uwagi do projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia cd.:


Uwagi do projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia cd.:
- w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością

- w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

- w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością

- w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych81. Obywatel nr 10

82. Obywatel nr 11

83. Obywatel nr 12

84. Obywatel nr 13

85. Obywatel nr 14

86. Obywatel nr 15

87. Obywatel nr 16

88. Ordynator Oddziału Reumatologii
w Leżajsku

89. Krajowy Komitet Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą

90. Obywatel nr 17

91. Obywatel nr 18

92. Ordynator Oddziału Reumatologii ZOZ
w Żyrardowie

93. Diabetycy z Rabki-Zdrój i okolic

94. Obywatel nr 19

95. Poradnia Reumatologiczna PRO-MED

96. Obywatel nr 20

97. Obywatel nr 21

98. Obywatel nr 22

99. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą

100. Polski Związek NiewidomychUwagi c.d.


[ 1 ]  [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.