Uwagi do projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia cd.:


Uwagi do projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia cd.:
- w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością

- w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

- w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością

- w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych61. Torrex Chiesi Polska Sp. z o.o.

62. Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych

63. Obywatel nr 1

64. Lek S.A.

65. Polfa Pabianice S.A.
pismo z dnia 24 września 2009 r.

66. Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

67. Roche Polska Sp. z o.o.

68. Torrex Chiesi Polska Sp. z o.o.
pismo z dnia 28 września 2009 r.

69. Przychodnia Specjalistyczna Instytut Reumatologii

70. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Sandomierz

71. Wojewódzki Zespół Reumatologiczny
Sopot

72. Obywatel nr 2

73. Obywatel nr 3

74. Obywatel nr 4

75. Obywatel nr 5

76. Obywatel nr 6

77. Obywatel nr 7

78. Specjalistyczna Przychodnia Lekarska

79. Obywatel nr 8

80. Obywatel nr 9Uwagi c.d.


[ 1 ]  [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.