Uwagi do projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia cd.:


Uwagi do projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia:
- w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością

- w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

- w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością

- w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych21. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

22. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

23. Prokuratura Generalna Skarbu Państwa
numer pisma KR-023-426/09/KKAW/10959/09

24. Prokuratura Generalna Skarbu Państwa
numer pisma KR-023-424/09/KKAW/10958/09

25. Prokuratura Generalna Skarbu Państwa
numer pisma KR-023-423/09/KKAW/10961/09

26. Prokuratura Generalna Skarbu Państwa
numer pisma KR-023-425/09/KKAW/10960/09

27. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

28. Arrow Poland S.A.

29. AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

30. Biofarm Sp. z o.o.

31. Ewopharma AG Sp. z o.o.

32. Genexo Sp. z o.o.

33. Glenmark Pharmaceuticals Sp z o.o.

34. Grunenthal Sp. z o.o.

35. Nycomed Pharma Sp. z o.o.

36. Molteni Farmaceutici Polska Sp z o.o.
pismo z dnia 7 września 2009 r.

37. Molteni Farmaceutici Polska Sp z o.o.
pismo z dnia 15 września 2009 r.

38. Pfizer Polska Sp. z o.o.

39. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

40. Temapharm Sp. z o.o.
pismo z dnia 11 września 2009 r.

Uwagi c.d.


[ 1 ]  [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.